Embodied Living

Psykoterapi med unge

Specialiseret i angst, depression, misbrug og stress. Integrerer psykoedukation, tegneterapi og narrativ terapi.

Psykoterapi med unge

Jeg har mange års erfaring med at arbejde med unge mennesker fra 14 år og opefter. Jeg begynder altid med at tale med den unge og gå til det som er svært. Jeg er god til hurtigt at stille ind på bølgelængden og afgøre om jeg kan hjælpe det unge menneske jeg sidder overfor.

Jeg arbejder ud fra et systemisk perspektiv og vil derfor begynde med at kigge efter belastninger i systemet omkring den unge. Som i al min terapi er udgangspunktet en dyb respekt for den enkelte unge og dennes syn på verden. Når vi har formuleret problemet, inddrager jeg alle mulige redskaber ud fra hvad den enkelte unge kæmper med.

Jeg kan inddrage psykoedukation, fx omkring grænser og kommunikation, utryghed og angst, den unges rolle i familien, selvværd og negative tanker. Jeg kan også finde på at inddrage tegneterapi eller kropslige øvelser, men kun hvis den unge er indforstået. Jeg bruger også elementer fra narrativ terapi.

Jeg har haft gode resultater med unge som var plaget af angst og depression, selvmordstanker, misbrugsadfærd, og stress.