Embodied Living

Sorg og krise

Specialiseret i angst, depression, misbrug og stress. Integrerer psykoedukation, tegneterapi og narrativ terapi.

Sorg og krise

At miste nogen
Når vi mennesker mister forbindelsen til en vi holder af, opstår et naturligt behov for at bearbejde sorgen.
Sorgarbejde er forskelligt fra person til person, men det kan være godt at have et særligt rum hos en psykoterapeut hvor de stærke og ofte modsatrettede følelser kan få udtryk.

Her kan man få støtte til at forholde sig til sine egne følelser i sorgprocessen uden at være bekymret for at støde andre eller selv blive bedømt.

I sorgarbejde bruger jeg ofte elementer fra naturen, kunsten og ritualernes verden. Det at miste er en eksistentiel erfaring som inviterer os til at læne os ind i forbundetheden i en fælles erfaringsverden. Vi har alle brug for at føle os forbundet, det være sig til andre mennesker, naturen, den åndelige verden.

Skilsmisse
Ved en skilsmisse mister vi den nære forbindelse til hinanden men bevarer ofte kontakten, især hvis der er fælles børn.
Her bliver ens personlige sorgarbejde kompliceret fordi der stadig er kontakt til den man har mistet og det er nødvendigt at samarbejde og vise sig fra sin bedste side for at alle kan komme bedst muligt gennem skilsmissen. Det er ingen let sag at komme helskindet igennem en skilsmisseproces.

Børn og unge kommer ofte i klemme ved skilsmisse fordi det er så svært for forældrene at navigere i deres egen sorgproces samtidig med at være der for deres børn som jo også står midt i deres livs krise. Familiens helhed er brudt og alle har brug for støtte i den situation.


Livsovergange
Når vi bevæger os fra en livsfase til en ny oplever vi en udviklingskrise som er helt naturlig og almenmenneskelig. En livsovergang præsenterer os for nye muligheder og nye udfordringer og samtidig er der noget vi skal sige farvel til, noget som slutter, og alt for ofte står vi ganske alene med den proces.
Somme tider er depression og angst forbundet med livsovergange som opleves alt for overvældende.

I terapien kan jeg hjælpe dig med at drage omsorg for dig selv og finde ind til den accept eller forsoning du måske søger. Et terapiforløb kan gøre det mindre ensomt at komme igennem.

Livsovergange er almenmenneskelige erfaringer som for eksempel at blive født, at gå fra barndom til ungdom, at flytte hjemmefra, stifte familie og få børn, blive skilt, blive bonusforælder, når ens børn flytter hjemmefra, når man skal drage omsorg for sine forældre eller mister en forælder, når man går fra arbejdsliv til pension, og igen hvis man for eksempel bliver alene eller mindre førlig i alderdommen.