Embodied Living

Individuel psykoterapi

Individuel psykoterapi

Psykoterapi er som at få en sparringspartner til sin personlige udvikling. Hvad enten du kæmper med svære følelser og tanker, gennemlever en akut krise, eller blot har en oplevelse af at være gået lidt i stå, kan det være en god prioritering at have sit helt eget rum med en professionel ved sin side.

Min tilgang er præget af mine alsidige uddannelser og kan bedst betegnes som humanistisk eksistentiel. Jeg bruger gerne flere redskaber i løbet af et samtaleterapeutisk forløb. Når vi har sporet os ind på hvad du gerne vil have hjælp til, taler vi om hvordan forløbet kan se ud. 

Sorg og krise

Sorg Når vi mennesker mister forbindelsen til en vi holder af, opstår et naturligt behov for at bearbejde sorgen. Sorgarbejde er forskelligt fra person til person, men det kan være godt at have et særligt rum hos en psykoterapeut hvor de stærke og ofte modsatrettede følelser kan få udtryk. Her kan man få støtte til at forholde sig til sine egne følelser i sorgprocessen uden at være bekymret for at støde andre eller selv blive bedømt.

I sorgarbejde bruger jeg ofte elementer fra naturen, kunsten og ritualernes verden. Det at miste, er en eksistentiel erfaring som inviterer os til at læne os ind i forbundetheden i en fælles erfaringsverden. Vi har alle brug for at føle os forbundet, det være sig til andre mennesker, naturen, den åndelige verden.

Skilsmisse Ved en skilsmisse mister vi den nære forbindelse til hinanden men bevarer ofte kontakten, især hvis der er fælles børn.
Her bliver ens personlige sorgarbejde kompliceret fordi der stadig er kontakt til den man har mistet og det er nødvendigt at samarbejde og vise sig fra sin bedste side for at alle kan komme bedst muligt gennem skilsmissen. Det er ingen let sag at komme helskindet igennem en skilsmisseproces.

Børn og unge kommer ofte i klemme ved skilsmisse fordi det er så svært for forældrene at navigere i deres egen sorgproces samtidig med at være der for deres børn som jo også står midt i deres livs krise. Familiens helhed er brudt og alle har brug for støtte i den situation.


Livsovergange Når vi bevæger os fra en livsfase til en ny oplever vi en udviklingskrise som er helt naturlig og almenmenneskelig. En livsovergang præsenterer os for nye muligheder og nye udfordringer og samtidig er der noget vi skal sige farvel til, noget som slutter, og alt for ofte står vi ganske alene med den proces.
Somme tider er depression og angst forbundet med livsovergange som opleves alt for overvældende.
I terapien kan jeg hjælpe dig med at drage omsorg for dig selv og finde ind til den accept eller forsoning du måske søger. Et terapiforløb kan gøre det mindre ensomt at komme igennem.

Livsovergange er almenmenneskelige erfaringer som for eksempel at blive født, at gå fra barndom til ungdom, at flytte hjemmefra, stifte familie og få børn, blive skilt, blive bonusforælder, når ens børn flytter hjemmefra, når man skal drage omsorg for sine forældre eller mister en forælder, når man går fra arbejdsliv til pension, og igen hvis man for eksempel bliver alene eller mindre førlig i alderdommen.

Unge Jeg har mange års erfaring med at arbejde med unge mennesker fra 14 år og opefter. Jeg begynder altid med at tale med den unge og gå til det som er svært. Jeg er god til hurtigt at stille ind på bølgelængden og afgøre om jeg kan hjælpe det unge menneske jeg sidder overfor.

Jeg arbejder ud fra et systemisk perspektiv og vil derfor begynde med at kigge efter belastninger i systemet omkring den unge. Som i al min terapi er udgangspunktet en dyb respekt for den enkelte unge og dennes syn på verden. Når vi har formuleret problemet, inddrager jeg alle mulige redskaber ud fra hvad den enkelte unge kæmper med.

Jeg kan inddrage psykoedukation, fx omkring grænser og kommunikation, utryghed og angst, den unges rolle i familien, selvværd og negative tanker. Jeg kan også finde på at inddrage tegneterapi eller kropslige øvelser, men kun hvis den unge er indforstået. Jeg bruger også elementer fra narrativ terapi. Jeg har haft gode resultater med unge som var plaget af depression, selvmordstanker, misbrugsadfærd, og stress.