Velkommen til Maja Pålssons hjemmeside

TERAPI – EMBODIMENT- ØKOPSYKOLOGI – KURSER

Siden er p.t. under opdatering.

Du er velkomment til at kontakte mig på majapaalsson@gmail.com eller på telefon 25 66 79 64 , hvis du vil høre mere om mine kurser eller terapi.